WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Pichegru en de Patriotten

Winter 1794 – 1795: Vanuit het zuiden stootten de Fransen, onder leiding van Generaal Pichegru, door naar Holland en Utrecht. Deze tocht begon in Augustus 1794, nadat Pichegru de gecombineerde strijdmachten van Oostenrijk, Engeland en de Republiek van de Zuidelijke Nederlanden had verslagen. Door de strenge vorst van december 1794 zag hij tegen het einde van dat jaar kans de Merwede en de Bommelerwaard over te steken om vandaar op te rukken naar het centrum van Holland.

patriotten

Inmiddels was Stadhouder Willem V naar Engeland gevlucht en veranderde de Staten-Generaal van het nieuwe bewind de naam van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in Bataafse Republiek (1795). Voor het leger en de marine werden er veranderingen doorgevoerd. Holland moest Frankrijk schadeloos stellen. Dat wil zeggen dat de Franse troepen die door de Republiek trokken, van voedsel werden voorzien door de bevolking. Dit ging niet altijd soepel, het bedrag werd vastgesteld op 100 miljoen gulden terwijl de republiek slechts 40 miljoen gulden kon opbrengen.

Dit bedrag is dan ook nooit helemaal uitbetaald. Frankrijk was nu, door haar bondgenootschap met Holland, in de gelegenheid gebruik te maken van de haven van Vlissingen. Het aldaar bestaande fort werd aangepast en diende als legerplaats van een compleet garnizoen Franse troepen.

De naam Pichegru is misschien minder bekend dan andere Grote namen in de Nederlandse geschiedenis. Toch was het deze generaal die de al aanwezige patriotten in de Republiek der Verenigde Nederlanden een kans bood op te staan tegen de orangisten. Al een aantal jaren vóór de Franse Revolutie van 1789 bestond ook in de Republiek der Verenigde Nederlanden een revolutionair gezinde politiek. Deze zogenaamde patriotten probeerde de macht in de republiek over te nemen en de inval van generaal Pichegru leidde de ondergang in van de Republiek der Verenigde Nederlanden en betekende de oprichting van de Fransgezinde Bataafse Republiek.