WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Uniformen & Wapens

Uniformen: van geschiedenis tot reconstructie
Uit de tijd van de Equipage is niet al te veel bekend gebleven. De Bataafse periode (1795-1806) was het begin van de Franse tijd in de Nederlanden en wordt vaak gezien als een zwarte periode. Deze periode ontstond naar aanleiding van de revolutie die in Frankrijk was uitgebroken. Deze ‘Franse’ Revolutie (1789) was een politieke omwenteling in het laatste decennium van de 18e eeuw, waarbij de Franse monarchie werd vervangen door een republiek. Koningen werden afgezet, de adel werden hun privéleges ontnomen waarna uiteindelijk allen werden geëxecuteerd d.m.v. de Guillotine.

De revolutionaire, politieke ideeën verspreidde zich binnen enkele jaren door Europa waarmee andere landen met de ‘patriotten’- politieke ideologie (vrijheid, gelijkheid en broederschap) besmet raakten. Hierdoor konden ook zij hun monarchieën soms succesvol omver werpen. In Nederland was er, nog voordat de Fransen kwamen, een patriotten-rel gaande. Nadat Franse patriotten Nederland binnenvielen, zagen de Nederlandse patriotten kans om het koningshuis en hun aanhang te verjagen, waarna deze vluchtte naar Engeland.

Waarom het onderzoek

Met name omdat de Bataafse periode een eind maakte aan de Republiek der Verenigde Nederlanden en het koningshuis gevlucht was naar Engeland, word deze periode ook wel een beetje gezien als een tijd van verraad. De Bataafse periode begon in 1795 en eindigde in 1806 waarna Koning Lodewijk de Bataafse Republiek omdoopte tot Koninkrijk Holland. Dit koninkrijk eindigde in 1813 waarna de Fransen zich terugtrokken uit Nederland. Koning Willem I van Oranje keerde terug van ballingschap uit Engeland. Na de terugkeer van de ‘nieuwe’ koning en een nieuw bestuur Nederland ging regeren, zijn vrijwel alle Bataafse politieke/militaire materialen vernietigd. De reden hiervan was om eventuele volgende revoluties met patriottische ideeën tegen te gaan. U begrijpt al, een gedetailleerde, historisch correcte afbeelding van een Bataafse marinierseenheid is dus héél erg zeldzaam.

Bronnen
De nog schaarse bestaande ‘geschreven’ bronnen wijzen uit dat uniformen van de Bataafse- en Franse marine niet veel van elkaar ontweken. De Equipage heeft via het Legermuseum te Delft en het Mariniersmuseum te Rotterdam onderzoek kunnen doen naar hoe de uniformen er ongeveer uit zagen. Samen met het onderzoeksmateriaal, en aan de hand van moderichtlijnen uit die periode, hebben ervaren kleermakers reconstructies van deze uniformen kunnen vervaardigen.