WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT!


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

‘s-Lands Scheepsvolk

42421 scheepsvolk Bataafse Marine - crew Netherlands Batavian Navy 1797

‘Scheepsvolk’ (matrozen en bootsman) bij het stuurrad, 1797, Equipage De Delft.