WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT!


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Wie zijn wij ?

bbn

 

Doelstelling “Equipage De Delft”

Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning (‘equipage’) van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Slag bij Kamperduin (1797). Dit prachtige 18e eeuwse linieschip wordt momenteel in Rotterdam-Delfshaven herbouwd en zal uiteindelijk een lengte van 63 meter bereiken.

Naast de uitbeelding van het ‘scheepsvolk’, zeeofficieren en mariniers uit 1797, beeldt Equipage De Delft Mariniers uit, uit diverse periodes:

– 1667 ~ Regiment de Marine (Republiek der Verenigde Nederlanden)
– 1777 ~ Regiment Fourgeoud (Republiek der Verenigde Nederlanden)
– 1797 ~ Bataafsche Mariniers (Bataafse Republiek)
– 1806 ~ Corps Mariniers (Koninkrijk Holland)
– 1831 ~ Korps Mariniers (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden)

Equipage De Delft in diverse Mariniersuniformen, tijdens het defilé 350 jaar Korps Mariniers: - 1667 ~ Regiment de Marine (de door Michiel de Ruyter en Johan de Witt opgerichte 'zeesoldaten' of 'mariniers') - 1777 ~ Regiment Fourgeoud (Republiek der Verenigde Nederlanden) - 1797 ~ Bataafsche Mariniers (Bataafse Republiek) - 1806 ~ Corps Mariniers (Koninkrijk Holland) - 1831 ~ Korps Mariniers (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden)

Equipage De Delft in diverse Mariniersuniformen, tijdens het defilé 350 jaar Korps Mariniers:
- 1667 ~ Regiment de Marine (de door Michiel de Ruyter en Johan de Witt opgerichte ‘zeesoldaten’ of ‘mariniers’)
- 1777 ~ Regiment Fourgeoud (Republiek der Verenigde Nederlanden)
- 1797 ~ Bataafsche Mariniers (Bataafse Republiek)
- 1806 ~ Corps Mariniers (Koninkrijk Holland)
- 1831 ~ Korps Mariniers (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden)

 

Aangesloten bij de “Napoleontische Associatie der Nederlanden”

De afgelopen jaren heeft de Equipage tal van gebeurtenissen op de Scheepswerf / Museum ‘De Delft’ bijgewoond maar is ook vele malen aanwezig geweest bij evenementen en veldslagen van de Napoleontische Associatie der Nederlanden (NAN) . De Equipage is in Nederland de enige aangesloten re-enactment vereniging die ‘scheepsvolk’ en mariniers uit de 18e eeuw uitbeeldt. Zo zijn er zee-officieren, zeesoldaten, matrozen, een scheepstimmerman, schipper, kampvolgsters en een scheepskok.

De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers en gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Veel vrijwilligers hebben een passie voor geschiedenis en voor de tijd waarin dit alles zich afspeelt.

Tijdens de exercities en de gevechten wordt van eenieder verwacht zich te houden aan de bevelen van de officieren. De militaire hiërarchie is tijdens het ‘spel’ van toepassing en maakt hiervan een belangrijk deel uit. Dit met het oog op de veiligheid. Hierbuiten zijn gezelligheid, humor en plezier de kernwoorden.