WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Bewapening aan boord

Een kanon werd bediend door vijf á zes matrozen en een jongen, onder leiding van een 'commandeur'.

Een kanon werd bediend door vijf á zes matrozen en een jongen, onder leiding van een ‘commandeur’.

‘Gemonteerd’ (bewapend) met 56 ‘kanons’

De bewapening van ‘s-Lands Schip van Oorlog “Delft” bestond uit 56 stukken geschut.

Deze ‘kanons’ waren als volgt verdeeld:

 • 24 kanons, die kogels van 24 pond konden verschieten (’24-ponders’)
 • 24 kanons, die kogels van 12 pond konden verschieten (’12-ponders’)
 • 2 kanons, die kogels van 8 pond konden verschieten (‘8-ponders’, ‘Jagers’ of ‘Jaagstukken’ genoemd)
 • 6 kanons, die kogels van 6 pond konden verschieten (‘6-ponders’)

Voor de Zeeslag bij Kamperduin werden er vier extra ‘kanons’ aan boord geplaatst, waardoor het aantal toen 60 stukken geschut bedroeg.

Nederlands Linieschip 54 kanons 1787 - David Kleijne - Netherlands ship of the line - Netherlands Navy - Marine

Nederlands Linieschip 54 kanons 1787 – David Kleijne

Overige bewapening:

 • 120 handgranaten van 4 pond
 • 120 handgranaten van 3 pond
 • 30 ‘snaphaanen met bayonetten’ (vuursteenmusketten)
 • 50 ‘snaphaanen’ (vuursteenmusketten)
 • 60 pistolen
 • 6 ‘musquetons’ (kleine ‘draaibassen’, die op het ‘potdeksel’ – de verschansing – werden geplaatst)
 • 50 sabels
 • 45 houwdegens
 • 34 enterbijlen
 • 24 ‘halve pieken’
 • 24 ‘drielings pieken’