WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT!


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Bewapening aan boord

Een kanon werd bediend door vijf á zes matrozen en een jongen, onder leiding van een 'commandeur'.

Een kanon werd bediend door vijf á zes matrozen en een jongen, onder leiding van een ‘commandeur’.

‘Gemonteerd’ (bewapend) met 56 ‘kanons’

De bewapening van ‘s-Lands Schip van Oorlog “Delft” bestond uit 56 stukken geschut.

Deze ‘kanons’ waren als volgt verdeeld:

 • 24 kanons, die kogels van 24 pond konden verschieten (’24-ponders’)
 • 24 kanons, die kogels van 12 pond konden verschieten (’12-ponders’)
 • 2 kanons, die kogels van 8 pond konden verschieten (‘8-ponders’, ‘Jagers’ of ‘Jaagstukken’ genoemd)
 • 6 kanons, die kogels van 6 pond konden verschieten (‘6-ponders’)

Voor de Zeeslag bij Kamperduin werden er vier extra ‘kanons’ aan boord geplaatst, waardoor het aantal toen 60 stukken geschut bedroeg.

Nederlands Linieschip 54 kanons 1787 - David Kleijne - Netherlands ship of the line - Netherlands Navy - Marine

Nederlands Linieschip 54 kanons 1787 – David Kleijne

Overige bewapening:

 • 120 handgranaten van 4 pond
 • 120 handgranaten van 3 pond
 • 30 ‘snaphaanen met bayonetten’ (vuursteenmusketten)
 • 50 ‘snaphaanen’ (vuursteenmusketten)
 • 60 pistolen
 • 6 ‘musquetons’ (kleine ‘draaibassen’, die op het ‘potdeksel’ – de verschansing – werden geplaatst)
 • 50 sabels
 • 45 houwdegens
 • 34 enterbijlen
 • 24 ‘halve pieken’
 • 24 ‘drielings pieken’