WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Monster aan!

…Kanongebulder. Knallende musketten. Geschreeuw en chaos. Mijn mannen en ik rukken op richting de vijand, opgestuwd door de commando’s van de hoge heeren. We hielden halt en ik gaf het commando te laden. Met trillende handen laden mijn mannen hun wapens.

‘Mariniers… Maakt vaardig! De tamboer sloeg de trom… AAN!… VUUR!’
Een oorverdovend salvo richt een ravage aan in de linies tegenover ons. Soldaten vallen en kijken angstig naar hun officieren. De scherpe geur van verbrand kruit dringt onze neus binnen. In de verte…de cavalerie van de vijand. Galopperend en met getrokken sabels dendert deze op ons af. Een kanon buldert. Paarden hinniken, steigeren en de aanval wordt afgeslagen.

De beslissende aanval. Triomf of nederlaag? Wij vuren het ene salvo na het andere, de vijand slaat op de vlucht. Een groot gejuich stijgt op uit de gelederen…

LEVE DE VRYHEID, LEVE DE BATAAFSCHE REPUBLIEK ……. !

 

Echt of niet?
Dit lijkt een ooggetuigeverslag van 200 jaar geleden, maar niets is minder waar. Het is het verslag van een strijd die onlangs gevoerd werd. Veldslagen uit de Napoleontische periode worden een aantal malen per jaar in binnen- en buitenland nagespeeld met een verbazingwekkende echtheid. Er wordt met echt buskruit geschoten wat deze veldslagen tot een enorm spektakel maakt. Ben jij 16 jaar of ouder en heb je altijd al willen weten hoe het voelt om mee te vechten in een echte veldslag? Meld je dan aan bij de het korps zeesoldaten of scheepsvolk van de Delft!

Ben je geïnteresseerd, en heb je na al deze informatie zin om eens een kijkje te komen nemen op één van onze oefenavonden op de werf? Mail dan naar: equipage@dedelft.nl. Wij zijn als vereniging ook in te huren voor evenementen. Bent u organisator van een evenement en wilt u meer informatie over onze voorwaarden en prijzen?

Mail dan naar: equipage@dedelft.nl

Advertentie Bataafse Marine - werving van matrozen, 1795.

Advertentie Bataafse Marine – werving van matrozen, 1795.