WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

De ‘Delft’ tijdens Kamperduin


dedelft

De Delft in tweegevecht met de HMS Monmouth.

Vanwege de oorlog tussen Frankrijk en Engeland kwam het op 11 oktober 1797 tot een gevecht tussen de Bataafse en de Engelse vloot. Deze zeeslag ging de geschiedenis in als de Slag bij Kamperduin. Vice-Admiraal Gerrit Verdooren voer als Kapitein ter Zee het bevel over ’s Lands schip van oorlog de ‘Delft’. Een linie schip, bewapend met 60 stukken. Het schip werd tijdens deze slag beschoten, waarna het de vlag moest strijken en zich overgaf. De Britten namen het inmiddels zwaar beschadigde en mastloze schip op sleeptouw maar ze was niet meer te redden. 15 oktober 1797 voor de kust van Scheveningen, zonk het schip alsnog. Gerrit Verdooren en zijn bemanning werden krijgsgevangen gemaakt.

Omdat de Engelse marine Gerrit Verdooren hoog achtte mocht hij zijn degen houden toen hij zich overgaf aan Admiraal Lord Duncan. De Britse admiraliteit ging nog een stap verder en gaf uit respect voor hem en zijn dappere bemanning opdracht om het eveneens veroverde schip “Hercules” met 64 stukken om te dopen tot in “Delft”. Enkele maanden later werd  Vice-Admiraal Verdooren op voorwaarde van zijn erewoord vrijgelaten

Naast de ‘Delft’ verloor de Republiek in deze zeeslag ook nog acht andere schepen aan de Britten, en waren er ongeveer 1400 gesneuvelden en gewonden te betreuren. Circa 3000 krijgsgevangenen gingen naar Engeland. In de Republiek eiste men daarom een streng onderzoek naar het ‘hoe en waarom’ van deze ongelukkige afloop. Om die reden werd een Hoge Zeekrijgsraad benoemd om het gedrag van alle officieren aan een nader onderzoek te onderwerpen. Ook Gerrit Verdooren werd gedagvaard. De krijgsraad sprak hem echter vrij van enig plichtverzuim en erkende zijn betoonde dapperheid in de verdediging van zijn schip. Begin 1800 werd hij officieel uitgewisseld, zodat hij vervolgens weer volledig inzetbaar was.

376 bemanningsleden voeren op de ‘Delft’,
dit is de lijst van slachtoffers ten tijde van de slag op die 11 oktober 1797;

43 gesneuveld;
97 zwaar gewonden;
113  verdronken nadat de Delft zonk.

De Slag bij Kamperduin mogen we binnen de Nederlandse geschiedenis de echte laatste ‘grote’ zeeslag noemen waarin de Nederlanders hebben vochten. Op de pagina ‘Brief uit Chatham’ kun je een uitvoerig verslag lezen van Luitenant Duus, officier van ’s Lands Schip van Oorlog ‘Hercules’.