WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

De Bataafse Marine

Bij de stichting van de Bataafse Republiek in 1795 werd de zeemacht, bestaande uit vijf verschillende Admiraliteiten, bijeengevoegd en omgedoopt tot “Het Comite tot de Zaaken van de Marine”. De omstandigheden voor de bemanning aan boord werden humaner en de officiersopleidingen werden aanzienlijk verbeterd onder het nieuwe regime. Veel bemanningsleden waren het er echter niet mee eens dat ze niet langer onder bevel stonden van een Prins van Oranje maar nu in tactisch opzicht deel uitmaakten van de Franse vloot en namen ontslag. Er werden nieuwe zeesoldaten geworven.