WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Museum De Delft verwerft bijzonder schilderij van de Zeeslag bij Kamperduin

Posted on 8 mei 2017 by Admin - Categorized in: 1795-1806 ~ Bataafse Republiek / Bataafs Gemenebest
Terwijl linieschip "Delft" zwaargehavend in de achterhoede ligt, vecht 's-Lands Schip van Oorlog "Vryheid" (het vlaggeschip van Vice-Admiraal Jan Willem de Winter) tegen de overmachtige vijand. Geheel ontmast blijft hij vuren, maar uiteindelijk moet ook de "Vryheid" haar vlag strijken. 's-Lands Schip van Oorlog "Hercules" staat in brand. Geschilderd door Anton Lourens (1938-2007).

Onlangs heeft Museum De Delft één van de schilderijen verworven die door kunstschilder Anton Lourens (1938-2007) is gemaakt van de Zeeslag bij Kamperduin (1797).

Begunstigers hebben de aanschaf van dit prachtige schilderij mogelijk gemaakt. Het schilderij behoort thans tot één van de topstukken van het museum en geeft treffend een dramatische episode uit de zeeslag weer. Dit jaar vond de Zeeslag bij Kamperduin precies 220 jaar geleden plaats op de Noordzee.

‘s-Lands schepen van Oorlog “Vryheid” en “Hercules”

Op het verworven schilderij staan ondermeer twee schepen van de ‘Bataafsche Marine’ afgebeeld: ‘s-Lands Schip van Oorlog “Vryheid” (vlaggeschip van Vice-Admiraal Jan Willem de Winter), die volledig is ontmast door de zware beschietingen van de Engelsen en ‘s-Lands Schip van oorlog “Hercules”, die in brand staat.

Zeeslag bij Kamperduin, 1797 - s-Lands Schip van Oorlog "Vryheid", geheel ontmast  - door A. Lourens - detail schilderij Museum De Delft.

Zeeslag bij Kamperduin, 1797 – ‘s-Lands Schip van Oorlog “Vryheid”, geheel ontmast – geschilderd door A. Lourens – detail van schilderij Museum De Delft.

Zeeslag bij Kamperduin, 1797 - s-Lands Schip van Oorlog Hercules in gevecht (in brand)  - door A. Lourens - detail schilderij Museum De Delft.

Zeeslag bij Kamperduin, 1797 – ‘s-Lands Schip van Oorlog “Hercules” in gevecht (in brand) – geschilderd door A. Lourens – detail van schilderij Museum De Delft.

‘s-Lands Schip van Oorlog “Delft”

Anton Lourens heeft ook een schilderij gemaakt van het gevecht tussen ‘s-Lands Schip van Oorlog “Delft” en het Britse linieschip H.M.S. Monmouth. Dit schilderij is onderdeel van de collectie van het Marinemuseum te Den Helder. Museum De Delft bezit een reproductie van dit schilderij, dat prominent in het bezoekerscentrum hangt.

's-Lands Schip van Oorlog "Delft" - H.M.S. "Monmouth" Zeeslag bij Kamperduin - Battle of Camperdown 11 oktober 1797 - Nederlandse Marine - Bataafse Republiek

‘s-Lands Schip van Oorlog “Delft” in gevecht met het Britse linieschip “H.M.S. Monmouth” tijdens de Zeeslag bij Kamperduin (1797) – geschilderd door A. Lourens – (Marinemuseum te Den Helder).