WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

‘Hollandsche Mariniers’ present tijdens Historisch Festival Almelo

Posted on 6 mei 2017 by Admin - Categorized in: 1806-1810 ~ Koninkrijk Holland, Evenementen
Hollandsche Mariniers tijdens het Koninkrijk Holland (1806-1810)

In het weekend van 13 en 14 mei 2017 zullen de ‘Hollandsche Mariniers’ present zijn tijdens het Historisch Festival Almelo. De leden van Equipage De Delft zullen tijdens dit evenement gekleed zijn in de uniformen die gedragen werden door de Nederlandse Mariniers in de periode 1806-1810 (Koninkrijk Holland).

Woelige periode: van Republiek naar Koninkrijk

In 1795 was het tijd voor de Bataafsche Omwenteling: de Franse revolutionaire legers waren ons land binnengevallen en de ‘Patriotten’ (Bataven) konden eindelijk de door hen gehate structuur van regenten en ‘vriendjespolitiek’ veranderen. Erfstadhouder Prins Willem V week uit naar Engeland.

Koning Lodewijk Napoleon

In 1801 gaf Prins Willem V zijn aanspraken op het stadhouderschap op en erkende hij de Bataafsche Republiek (vanaf 1801 Bataafsch Gemeenebest genaamd). Hierdoor was het voor vele Nederlanders duidelijk dat de ‘Oranjes’ geen rol meer wilden spelen in Nederland. In 1806 werd door Napoleon Bonaparte zijn broer Louis Napoleon naar voren geschoven om als Lodewijk Napoleon ‘Koning van Holland’ te worden (hij zou dat tot 1810 blijven), waarna ons land voor een kleine drie jaar (tot 1813) onderdeel werd van het Franse Keizerrijk.

Koning Willem I

In 1813 verwierf ons land wederom haar vrijheid en besloot het ‘Voorlopig Bewind’ (het zogenaamde ‘Driemanschap’ bestaande uit Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum) om Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau uit te roepen tot ‘Soeverein Vorst’, overigens zonder zijn medeweten, en nodigden hem uit om naar Nederland terug te keren. In 1815 aanvaardde hij als Koning Willem I het koningschap.

Equipage De Delft - Mariniers 1805-1810 - Bataafse Republiek - Bataafs Gemenebest - Koninkrijk Holland - Dutch Marines - Navy re-enactment B

‘Corps Mariniers’ van 1801 tot 1810

In het jaar 1795 besloten de Bataven dat de regimenten mariniers werden opgeheven (de mariniers werden verdeeld over de land-armee) en er uitsluitend nog ‘Zeesoldaten’ of ‘Mariniers’ rechtstreeks voor de ‘Schepen van Oorlog’ zouden worden aangeworven. In 1801 bleek het toch noodzakelijk om naast de ‘scheepsdetachementen’ Mariniers een ‘Corps Mariniers’ op te richten. De Mariniers van dit nieuwe korps werden in 1801 gelegerd in de Marinehaven Hellevoetsluis. Deze werden vervolgens in 1802 als expeditionaire macht (‘coloniale troupes’) ingezet in ondermeer Kaap de Goede Hoop. In ons land bleef het vaste ‘depôt’ van de Mariniers in Hellevoetsluis. De Mariniers werden in 1803 ingezet om de Fransen te ondersteunen in Duitsland.

Mariniers 1805 - 1810 - Bataafse Republiek - Koninkrijk Holland - Equipage De Delft - Netherlands Marines - Navy re-enactment - geschiedenis Korps Mariniers

Nederlandse Mariniers 1805-1810

Invasie van Engeland afgeblazen

In 1806 zeilden zes schepen met ‘Hollandsche Mariniers’ naar Oostende om te worden ingezet op de ‘Bataafsche Flotille’, die onder leiding van Vice-Admiraal Carel Hendrik VerHuell samen met de Fransen een invasie in Engeland moesten gaan ondernemen (door Napoleon werd deze invasie later afgeblazen). Bovendien was een bataljon Mariniers in datzelfde jaar toegevoegd aan de Hollandsche troepen tijdens de veldtocht in Duitsland, alwaar deze Mariniers door de Duitse tekenaar C. Suhr in Hamburg werden afgebeeld. Tijdens de Britse inval op Walcheren (1809) waren er Hollandsche Mariniers in Fort Bath (Zeeland) gelegerd.

'Hollandsche Mariniers', 1806 te Hamburg (getekend door C. Suhr)

‘Hollandsche Mariniers’, 1806 te Hamburg (getekend door C. Suhr)