WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Zeven ‘journaals’ van ‘s-Lands Schip van Oorlog “Delft” nu digitaal te lezen

Er zijn nu zeven ‘Journaals’ van ‘s-Lands Schip van Oorlog “Delft” digitaal te raadplegen via de website van het Nationaal Archief te Den Haag. Hieronder zijn deze te vinden, gerangschikt naar de periode. (Door op de rode ‘link’ te klikken komt u bij de ‘Journaals’; klik vervolgens op het tabje ‘alle scans’ om naar de bladzijdes van het Journaal te gaan):

 

Journaals 1787 – 1789

Eerste ‘Kruystocht’ van de “Delft” van tien maanden op de Noordzee, in het Kattegat, en Het Kanaal, tezamen met een eskader en een konvooi koopvaardijschepen onder het commando van kapitein-ter-zee Jan Schreuder Haringman:

Journaal gehouden door den kapitein J.S. Haringman op ’s Lands schip Delft gedurende zijn reis naar de Sont en de Middellandsche zee. 1 januari 1787 – 29 april 1789     (Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges, nummer toegang 1.01.46, inventarisnummer 1241)

Journaal Gehouden door ? op hetzelfde schip gedurende dezelfde reis. 12 maart 1787 Maart 12 – 17 september 1787  (Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges, nummer toegang 1.01.46, inventarisnummer 1242)

Journaal, gehouden door den eersten schrijver K. Pleyt op ’s Lands schip Delft, onder bevel van den kapitein J.S. Haringman, gedurende zijn reis tot bij Elseneur en naar de Middellandsche zee  25 maart 1787 – 29 april 1789  (Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges, nummer toegang 1.01.46, inventarisnummer 1237)

 

Journaals 1793 – 1795

Tweede ‘Kruystocht’ van de “Delft” van zestien maanden naar de Middellandse Zee onder kapitein-ter-zee Th.F. van de Capellen, in het eskader met konvooien onder het commando van schout-bij-nacht Pieter Melvill van Carnbee:

Journaal, gehouden door den kapitein T.F. baron van de Capellen op ’s Lands schip Delft gedurende zijn reis naar Algiers en de Middellansche zee. 11 Augustus 1793 – 14 februari 1795 (Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges, nummer toegang 1.01.46, inventarisnummer 1264)

Journaal, gehouden door den luitenant J. van Kervel op hetzelfde schip gedurende dezelfde reis.  21 augustus 1793 – 7 maart 1795 Maart  (Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges, nummer toegang 1.01.46, inventarisnummer 1265)

Journaal, gehouden door den luitenant B.J.C. Mackay op hetzelfde schip gedurende dezelfde reis 8 oktober 1793 – 8 oktober 1794 (Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges, nummer toegang 1.01.46, inventarisnummer 1266)

 

 Journaal vanaf 1795

In 1795, toen de Bataafsche Republiek werd uitgeroepen, lag de “Delft” in het dok te Vlissingen en later op de rede van Vlissingen, in de monding van de Westerschelde.

Journaal gehouden door de luitenant-ter-zee, Cornelis Laurens Muller op ’s lands schip van oorlog Delft, gecommandeerd door de kapitein Gerrit Verdooren, 13 mei – 14 oktober 1795 (op de reede van Vlissingen) (en verder op ’s lands fregat Castor, gecommandeerd door de kap. Eliza de Kanter, later door Jacob Claris) 13 mei – 14 oktober 1795  (Nationaal Archief, Den Haag, Archief Marine, Aanhangsel II, nummer toegang 2.01.29.03, inventarisnummer 40)