WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Replica van historisch VOC-schip “Halve Maen” wordt verwelkomd door Equipage De Delft

Posted on 23 oktober 2016 by Admin - Categorized in: 1588-1795 ~ Republiek der Verenigde Nederlanden, Evenementen

‘Jagt’ of ‘pinas’ “Halve Maen” (ca.1606-1618)

Als op donderdag 27 oktober 2016 de historische replica van het ‘jagt’ of ‘pinas’ “Halve Maen” zal afmeren bij Museum De Delft in Rotterdam-Delfshaven, wordt zij daar ondermeer verwelkomd door leden van Equipage De Delft. Diverse leden van Equipage De Delft zullen ’teruggaan in de tijd’ en zich kleden als in tijd van de “Halve Maen”. De “Halve Maen” (ca. 1606-1618) is ongeveer 175 jaar eerder gebouwd dan ‘s-Lands Schip van Oorlog “Delft” (1782-1797).

Henry Hudson en Nieuw-Amsterdam

Het VOC-schip “Halve Maen” dankt haar bekendheid aan de ontdekkingsreis die de Engelse kapitein Henry Hudson er in 1609 mee ondernam naar de Oostkust van Noord-Amerika. Deze reis gaf de aanzet tot de stichting van de kolonie Nieuw-Nederland en de nederzetting Nieuw-Amsterdam, het huidige New York.

De VOC-Kamer Amsterdam huurt de Engelse kapitein Henry Hudson in voor een expeditie naar de Noordelijke IJszeeën. De reis is een zet in een internationaal schaakspel rond het vinden van alternatieve routes naar de rijkdommen van Azië. Het is de VOC er veel aan gelegen om eventuele andere vaarroutes dan die rond Kaap de Goede Hoop en Straat Magelhaen waarop de compagnie octrooi heeft, te vinden voordat de concurrentie hier in slaagt.
Hudson krijgt de opdracht de mogelijkheden van een Noordoostelijke doorvaart, ‘Om de Noord’, dus boven Rusland langs, te verkennen. Hij kent deze wateren goed omdat hij voor de Engelse Muscovy Company diverse reizen naar de Witte Zee ondernam.

Halve Maen doorsnede

De “Halve Maen” gaat naar Indië en wordt door de Engelsen in brand geschoten.

De Halve Maen wordt opnieuw door de VOC ingezet. Ditmaal in Azië onder schipper Melis Andriesz.
In mei 1611 vertrekt het jacht samen met de VOC-retourschepen de “Banda” en de “Bantam” onder commando van Laurens Reaal voor een reis, die het schip via Madagascar en Mauritius uiteindelijk naar Java voert.

Eind 1618 vindt voor de Javaanse kust een treffen plaats tussen Engelse en Nederlandse schepen. De Engelsen willen met de vernietiging van het door Jan Pietersz Coen gestichte fort bij de havenstad Jacatra (later: Batavia / Jakarta) voorkomen dat de Nederlanders een belangrijk bruggenhoofd in de Indische Archipel krijgen. In de zeeslag, die onbeslist eindigt, wordt de “Halve Maen” in brand geschoten en vergaat.

Programma bezoek aan Museum De Delft, donderdag 27 oktober 2016:

Klik op het programma om het te vergroten.

Halve Maen programma

Museum De Delft is gevestigd aan de Schiehaven 15 in Rotterdam-Delfshaven (Lloydkwartier).