WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

‘Mariniers’ bezetten Fort Buitensluis in Numansdorp op zaterdag 10 september

Equipage De Delft - Mariniers 1805-1810 - Bataafse Republiek - Bataafs Gemenebest - Koninkrijk Holland - Dutch Marines - Navy re-enactment B

‘Campement der Marine’ ter versterking van de Zuider-Waterlinie, anno 1805-1810

Equipage De Delft zal een ‘Campement der Marine’ opbouwen op het terrein van Fort Buitensluis in Numansdorp. Het fort is strategisch gelegen aan het Hollandsch Diep, tegenover het Volkerak en kijkt uit over het Haringvliet. In het ‘Campement der Marine’ zullen de Mariniers bezig zijn met wapenoefeningen en exercities. Het maritieme soldatenleven aan het begin van de 19e eeuw zal worden uitgebeeld. Zoals in die tijd gebruikelijk, zullen ook de vrouwen, kampvolgsters en kinderen van de mariniers bezig zijn in het kampement. Tevens zal er een detachement van de ‘Bataafsche Gewapende Burgermagt’ aanwezig zijn, die door de het bataljon Mariniers zal worden geoefend in de wapenhandelingen.

In de periode 1805-1810 heette Nederland achtereenvolgens: ‘Bataafsche Republiek’, ‘Bataafsch Gemeenebest’ en ‘Koningrijk Holland’.

Chaloupe als kanonneersloep

In de haven van Fort Buitensluis ligt de Capiteyns-Chaloupe, die als kanonneerboot getuigd en bewapend zal zijn. Hiervoor beschikt de chaloupe over een ‘draaibas’ een klein draaibaar kanon, dat nabij de boeg van de 10-meter lange sloep staat opgesteld. Deze chaloupen werden gebruikt voor landingen en ter bescherming van de zeegaten en binnenwateren.

Open Monumentendag Fort Buitensluis op zaterdag 10 september

Ook voor de toeschouwers en andere belangstellenden is er op zaterdag 10 september bij Fort Buitensluis veel te zien. Het fort is van 10.00 tot 16.00 uur open in het kader van Open Monumentendag en er zal ondermeer een brocante markt worden gehouden. Zondag 11 september is het fort niet geopend voor bezoekers. Leden van Equipage De Delft zullen op die dag wel op het terrein van het fort en met de Chaloupe actief zijn. Zie voor meer informatie over Fort Buitensluis, de website: www.fortbuitensluis.nl

Equipage-De-Delft-Fort-Buitensluis-Open-Monumentendag-2016-Mariniers-1805-1810-Dutch-Navy-re-enactment-Marine