WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Documentaire over de Nederlands-Russische Admiraal Lodewijk van Heiden

Posted on 21 augustus 2016 by Admin - Categorized in: 1795-1806 ~ Bataafse Republiek / Bataafs Gemenebest, Historisch onderzoek
Documentaire Admiraal Lodewijk van Heiden - Slag bij Navarino - fregat Shtandart - Equipage De Delft

Opnames aan boord van het fregat ‘Shtandart’ en bij de Haagse Gevangenpoort

Aan de opnames voor de documentaire over de Nederlands-Russische Admiraal Lodewijk van Heiden hebben leden van Equipage de Delft meegewerkt. Deze opnames vonden plaats bij de Gevangenpoort in Den Haag en aan boord van het Russische fregat ‘Shtandart’ in de Rotterdamse Leuvehaven en op de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg.

 

Documentaire Admiraal Lodewijk van Heiden - Slag bij Navarino - fregat Shtandart - Equipage De Delft

Opnames aan boord van het fregat Shtandart voor de documentaire over de Nederlands-Russische Admiraal Lodewijk van Heiden m.m.v. Equipage De Delft: ‘scheepsvolk’ in en bij de ‘kooien’.

Door de Equipage werd aan boord het ‘scheepsvolk’ uitgebeeld, alsmede een navigerende jonge zee-officier en tijdens de opnames in en bij de Haagse Gevangenpoort beeldden zij Bataafsche soldaten uit.

Documentaire Admiraal Lodewijk van Heiden - Slag bij Navarino - fregat Shtandart - Equipage De Delft Bataafse Republiek

De oranjegezinde Zee-officier Lodewijk van Heiden wordt door het Bataafsche bewind gevangen gezet in de Gevangenpoort in Den Haag. Bataafsche soldaten hebben hem in de kraag gevat.

Prins Willem V wijkt uit naar Engeland met Lodewijk van Heiden

Op negenjarige leeftijd werd Lodewijk van Heiden adelborst bij de Nederlandse Marine (Admiraliteit) en in 1789 kreeg hij de rang van Luitenant ter zee. Tijdens de zes jaren dat hij in actieve dienst bleef maakte hij verschillende reizen naar de overzeese gebiedsdelen. Tijdens de patriottische-oranjegezinde onlusten van het einde van de 18e eeuw bleef Lodewijk, naar het voorbeeld van zijn ouders, trouw aan Oranje. Hij begeleidde stadhouder Prins Willem V per Schevenings ‘visserspink’ van Scheveningen naar Engeland.

Direct bij zijn terugkeer in de inmiddels opgerichte Bataafsche Republiek werd hij gearresteerd en gevangengezet in de Gevangenpoort aan het Buitenhof in Den Haag, een berucht cachot voor zware misdadigers en ander gepeupel. Hij onderging vele verhoren, maar weigerde iets los te laten over de overtocht. Na twee maanden kwam een eind aan de gevangenschap door tussenkomst van de Franse generaal Pichegru. Lodewijk vroeg kort daarop ontslag uit de militaire dienst en keerde terug naar Zuidlaren.