WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

‘s-LANDS KOKARDE UITGEREIKT AAN DEN ONDER-EQUIPAGEMEESTER

Posted on 30 januari 2022 by Admin - Categorized in: Evenementen
Equipage De Delft Hellevoetsluis 1797 - den Onder-Equipagemeester krijgt 's-Lands kokarde uitgereikt - Admiraliteit - Marine

Zaterdag 29 januari is aan den Onder-Equipagemeester te Hellevoetsluis ‘s-Lands kokarde uitgereikt, voor op den Hoed.Onder-Equipagemeester Tom Wensink (voor velen ook bekend als voorzitter van de Stichting Ramtorenschip Buffel) beschikt sinds kort over zijn fraaie ‘Monteering’ (uniform).


De zwarte kokarde, “sedert onheuchelyke tyden het Veldteeken van den Staat” die zowel tijdens de Republiek der Vereenigde Nederlanden, als tijdens de Bataafsche Republiek, het Bataafsch Gemeenebest en het Koningryk Holland door de Zee-Officieren op den Hoed werd gedragen, werd door de Schipper der Equipage aan den Onder-Equipagemeester uitgereikt in het ‘Bomvrije Logies’, het verenigings-quartier van Equipage De Delft op het Unie-Bolwerk van de Vesting – en voormalige Marinehaven – Hellevoetsluis.
De ‘Monteering’ is vervaardigd door De Gelderse Roos uit Wageningen.


ADMIRALITEIT VAN DE MAZE

De Onder-Equipagemeester werd benoemd door de ‘Admiraliteit Van de Maze’, na 1795 door het ‘Committé tot de Zaken van de Marine’ en na 1800 door de ‘Raad der Marine’.De Onder-Equipagemeester zetelde in het ‘Comptoir van Equipage’ te Hellevoetsluys en was verantwoordelijk voor het beheer van alle gebouwen, hellingplaatsen, magazijnen en ‘winkels’ (werkplaatsen) der Admiraliteit/Marine in Hellevoetsluis, de scheepsgoederen (ankers, touwwerk, blokken, vaatwerk enz.), het equiperen en victualiëren van ’s-Lands Schepen van Oorlog en ook de aanwezige ’s-Lands Schepen in het dok of op de werven. Kortgezegd: “generalyk van alles, wat tot den Scheeps-bouw en Equipage nodig is”.
Voorts gaf de Onder-Equipagemeester leiding aan de ‘bediendens’ te Hellevoetsluis, zoals de Meester-Scheepstimmerman, Bootsman, Boekhouder, Clerq, Smit, Loodsbewaarder, Blokmaker, Kuyper, Constapel (Constabel), Chouwers (Sjouwers) en overigen.


De Onder-Equipagemeester rapporteerde aan de “Equipagemeester”, die te Rotterdam zetelde en aan de “Advocaat-Fiscaal der Admiraliteit” en later aan de “(Onder-)Directeur der Marine”. Hij werd in Hellevoetsluis bijgestaan door de ‘Heeren Commissarissen te Hellevoetsluys’. Het garnizoen van de vesting, de equipages der Schepen van Oorlog vielen buiten zijn competentie.


Equipage De Delft is blij met de uitbreiding van haar uitbeeldingen met die van Onder-Equipagemeester en heet dezelve welkom op den Monsterrolle.

Zie facebook voor meer foto’s:https://www.facebook.com/equipagededelft
Foto’s door: Batavia Aad