WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Equipage De Delft werkt mee aan documentaire van de NPO

Posted on 7 december 2020 by Admin - Categorized in: 1588-1795 ~ Republiek der Verenigde Nederlanden, Historisch onderzoek
Equipage De Delft Hellevoetsluis - Patriotten - 1787 - Exercitiegenootschap - Bataven - documentaire NPO

Onlangs werkte Equipage De Delft mee aan een documentaire van de NPO. De leden beeldden een ‘Patriottisch Exercitiegenootschap’ of ‘Patriottisch Vrycorps’ uit.

Een volle dag en een deel van de avond werden opnames gemaakt in Leiden, in en bij de historische Burcht.

BURGEROORLOG
De ‘Patriotten’ waren aan het einde van de 18e eeuw voorvechters voor meer democratie in Nederland. De tegenstrevers waren de ‘Orangisten’, die de erfstadhouder Prins Willem V steunden.
In ons land ontstond een korte burgeroorlog, die ten gunste van de ‘Orangisten’ werd beslecht door de interventie van 26.000 Pruisische soldaten die Prins Willem V weer in het zadel hielpen.
Veel ‘Patriotten’ vluchtten daarna naar het buitenland, vooral naar Frankrijk.