WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Nieuwe Mariniers melden zich in Hellevoetsluis

Posted on 29 november 2020 by Admin - Categorized in: 1588-1795 ~ Republiek der Verenigde Nederlanden, Promotie
Equipage De Delft Hellevoetsluis - Mariniers 1797 - Zeeslag bij Kamperduin - Marine - Korps Mariniers

1796 ~ ’t Tweede Jaar der Bataafsche Vryheid – Na de Proclamatie of oproeping van de ‘Nationale Vergadering’ aan de burgers van ’t land ‘om in den Zeedienst te treden’. Hebben de eerste jongelieden zich gemeld in de Marinehaven Hellevoetsluys.

Na een eerste exercitie en opleiding, enkele maanden geleden, hebben zij hunne ‘Monteeringen’ (uniform) uitgereikt gekregen en hebben zij inmiddels op wacht gestaan in de Vesting Hellevoetsluys.
Equipage De Delft Hellevoetsluis - Mariniers 1797 - Zeeslag bij Kamperduin - Marine - Korps Mariniers 02

‘Bataafsche Mariniers’ 1796-1797, gekleed in ‘Wal-Monteering’

UNIFORM VOOR ‘AAN WAL’ EN ‘OP ZEE’
Het uniform bestaat uit een ‘Wal-Monteering’, die aan land – aan wal – wordt gedragen, bestaande uit een lange donkerblauwe rok(jas) met rode uitmonsteringen en ‘bicorne’ (hoed of steek); en een ‘Zee-Monteering’, die aan boord wordt gedragen, bestaande uit een ‘Baaytje’ (korte jas) en een ‘Quartiermuts’.

‘CORPS MARINIERS’
Van 1795 tot 1801 waren de Mariniers of Zeesoldaten als scheepsdetachementen geplaatst aan boord van de Schepen van Oorlog. Ons land, op dat moment ‘Bataafsche Republiek’ genaamd was in oorlog met Groot-Brittannië en bondgenoot van de Franse Republiek.
In 1801 werd in Hellevoetsluis, naast de bestaande scheepsdetachementen, het ‘Corps Mariniers’ opgericht als expeditionaire eenheid, dat tevens het vaste garnizoen werd van de Vesting.
Vóór 1795 bestonden er ‘Regimenten Mariniers’; in 1801 werd voor het eerst de naam ‘Corps Mariniers’ gebruikt, die in 2020 voortleeft in de huidige naam ‘Korps Mariniers’.
Zie facebook voor meer foto’s: