WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

‘Kapers’ en ‘Kaapvaart’

Equipage De Delft - Marine Bataafse Republiek - matroos - 1795 - 1807 - navy reenactment

 

‘Commissievaart’

‘Kaapvaart’ (officieel ‘Commissievaart’ geheten) was géén zeeroverij. Met goedkeuring van de staat was het toegestaan om schepen van landen waarmee men in oorlog was ‘prijs te nemen’ (te kapen) of te ‘rantsoeneren’ (losgeld te vragen).

“Kaperbrief”

Een ‘Kaperschip’ mocht alleen uitvaren en de vijandelijke handels- en oorlogsschepen aantasten als het in het bezit was van een ‘Commissiebrief’ (“Kaperbrief”) of ‘Rantsoenbrief’. Deze werden door de Admiraliteit en later de Marine uitgegeven aan een Kaper-Kapitein of Kaper-Rederij. Ook was er een ‘Articulbrief’, waarin stond wat de rechten en plichten waren van de equipages van de kaperschepen.

‘Bataafsche Marinevlag’

Tijdens de periode van de ‘Bataafsche Republiek’ waren de Kaperschepen gerechtigd om de ‘Bataafsche Marinevlag’ (de rood-wit-blauwe vlag met in de hoek langs de broeking van de rode baan de Bataafsche leeuw en maagd met de vrijheidshoed op de piek, in een wit vlak)  te voeren. De ‘Bataafsche Oorlogswimpel’ en de ‘Bataafsche Geus’ mochten de kapers echter niet voeren; deze waren voorbehouden aan de schepen van ‘s-Lands Marine.

Zie facebook voor meer foto’s: