WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Vaandels ‘Corps Mariniers’ uitgereikt in Hellevoetsluis

Corps Mariniers 1801 Hellevoetsluis - Marine Bataafse Republiek - Equipage De Delft - levende historie

219 jaar geleden ontving het ‘Corps Mariniers’ in Hellevoetsluis haar twee vaandels. Deze vaandels werden op zondag 2 augustus 1801 uitgereikt op het ‘Unie-Bolwerk’ in de vesting: de plek waar later, in 1857, het ‘Bomvrije Logies’ werd gebouwd en nu Equipage De Delft haar verenigings’quartier’ heeft. Om meerdere redenen dus een historische plek !

UNIE-BOLWERK

Gelukkig is van de plechtigheid een mooi verslag in de Bataafsche kranten bewaard gebleven. We lezen dat de Mariniers op het Unie-Bolwerk eerst enkele manoeuvres doen, voordat de compagnie ‘Mariniers-Jagers’ naar het ‘s-Lands Huys (Princehuis, nu het gemeentehuis) marcheert om Vice-Admiraal Jan Willem de Winter te begeleiden naar het Unie-Bolwerk tezamen met de twee vaandels. Deze vaandels worden vervolgens op het Unie-Bolwerk officieel overgedragen aan het ‘Corps Mariniers’.

VAANDEL

Ondanks het uitgebreide verslag met toespraken en al, weten we helaas niet hoe de vaandels er hebben uitgezien. Het is mogelijk dat deze volgens het algemene model van de Infanterie van de Bataafsche Armee waren geschilderd met het opschrift ‘1e Bataillon’ en ‘2e Bataillon’ ‘Corps Mariniers’ en de ‘arm met zwaard, komend uit een wolk’, omgeven door een krans van groene bladeren en takken, maar dat is onzeker. Tot nu toe hebben we daar niets over kunnen terugvinden.

OORLOG MET ENGELAND

Ons land, op dat moment ‘Bataafsch Gemeenebest’ genaamd, was in 1801 in oorlog met Engeland en de Fransen waren onze bondgenoten. Er waren al vier ‘Engelse Oorlogen’ geweest (de laatste van 1780 tot 1784) en dit was in feite de vijfde keer dat ons land in oorlog was met de Engelsen.

HEROVERING VAN KAAP DE GOEDE HOOP

Het ‘Corps Mariniers’ – ook wel ‘Corps Bataafsche Mariniers’ genoemd – was als expeditionair korps speciaal opgericht voor de herovering van Kaap de Goede Hoop op het zuidpuntje van Afrika. Deze belangrijke plaats was in handen van de Engelsen gevallen en het plan was om de Kaap met een ‘Bataafsch Esquader’ en hulp van de Fransen te heroveren.
Hiervoor was dus een expeditionaire landingseenheid nodig: het ‘Corps Mariniers’ dat in 1801 speciaal hiervoor in Hellevoetsluis is opgericht.

Ons land kende overigens al sinds 1665 ‘regimenten’ Mariniers en ‘scheepsdetachementen’ Mariniers, maar in 1801 werd voor het eerst de naam ‘Corps Mariniers’ gebruikt.

MARINIERS EN MARINIERS-JAGERS

Volgens de papieren was het ‘Corps’ 4.591 koppen sterk (Mariniers 2.410 man, Marinier-Jagers 1.205 man, Marinier-Artilleristen 964 man met veldgeschut; bij elkaar verdeeld over 19 compagniën).
Daarnaast beschikte het ‘Bataafsch Marine Esquader’ over 4.184 koppen ‘scheepsvolk’ en Zee-officieren’ en twaalf ‘schepen van oorlog’.
Het ‘Corps Mariniers’ werd het vaste garnizoen van de Vesting Hellevoetsluis en zij werden ook ingezet tijdens de gevechten van de ‘Bataafsche Flotille’ tegen de Engelsen (langs de Noordzeekusten tot aan Boulogne-sur-Mer) en de veldtocht in Duitsland in de periode 1801-1810.

Afbeelding: ‘Corps Mariniers of Coloniale Troupen’, een fragment van het krantenartikel, een fragment van het Infanterie-vaandel, knoop van het ‘Corps Mariniers’ / ‘Bataafsche Marine’ en de kaart van de vesting Hellevoetsluis met het Unie-Bolwerk.