WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ op zondag 18 maart 2018

Posted on 11 januari 2018 by Admin - Categorized in: 1795-1806 ~ Bataafse Republiek / Bataafs Gemenebest, Evenementen, Promotie
Jaar van de Bataafsche Vryheid - Equipage De Delft - Museum De Delft Rotterdam Delfshaven Lloydkwartier - levende geschiedenis evenement

Ontmoet historische burgers, soldaten en zeelieden tijdens ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’

Rotterdam-Delfshaven – Op zondag 18 maart 2018 zijn historische burgers, soldaten, ambachtslieden en zeelieden uit begin 1800 in levende lijve te zien bij Museum De Delft in Rotterdam-Delfshaven tijdens de ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’.

Van 11 tot 17 uur kunnen bezoekers bij Museum De Delft zien hoe de dames en heren in de tijd van Napoleon gekleed gingen. Tevens laten de scheepsambachtslieden, soldaten en zeelieden hun vaardigheden zien: wapenexercitie van de mariniers, de chirurgijn met zijn medicamenten, de scheepstimmerman met zijn gereedschappen, maar ook dansende dames en heren burgers, muzikaal begeleid door een pianoforte (Johan Baptist Duwaer, Amsterdam, begin 19e eeuw).

2018-programma-totaal-a4-bij-ijskoud-weer

De vrede lonkt, maar zal maar kort duren

Het thema van deze derde ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ is de periode van 1801 tot en met 1804: de verdreven stadhouder Prins Willem V erkent de Bataafsche Republiek en doet afstand van zijn aanspraken op Nederland. Er worden op bestuurlijk niveau stappen gezet naar één land met een centraal bestuur: de naam ‘Bataafsch Gemeenebest’ doet haar intrede met het motto: “Eén en ondeelbaar sterk”. De handel is door de Britse blokkades van de Nederlandse kusten en havens sterk achteruitgegaan. Hier komt verandering in door vrede tussen Napoleon en de Britten. Het leed lijkt geleden …… maar de vrede duurt maar kort en de oorlog wakkert weer aan.

Dames der gegoede burgerij.

Dames der gegoede burgerij.

’s-Lands Schip van Oorlog ‘Delft’ wordt herbouwd

Bij het Rotterdamse Museum De Delft wordt ’s-Lands Schip van Oorlog ‘Delft’ herbouwd: een marineschip dat van 1782 tot 1797 heeft gevaren en in de strijd tegen de Engelsen in 1797 (Zeeslag bij Kamperduin) verloren is gegaan. In het museum zijn ondermeer scheepskanons, het grote anker en andere duikvondsten te zien van de oorspronkelijke ‘Delft’, waarvan het wrak in de Noordzee ligt, ter hoogte van Scheveningen.

Levende geschiedenis

Aan het levende geschiedenis-evenement bij Museum De Delft werken de volgende verenigingen mee: De Bataafsche Burgermacht, Het Salet (gegoede burgerij), de Meryton Society (gegoede burgerij) en Equipage De Delft (mariniers, scheepsvolk, zee-officieren en scheepsambachtslieden der Bataafsche Marine).

De ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ is een initiatief van Vereniging ‘Equipage De Delft’, die is  gevestigd in Rotterdam-Delfshaven en Hellevoetsluis. De deelnemende verenigingen zijn aangesloten bij de ‘Napoleontische Associatie der Nederlanden’.

In 2016 vond een eerste succesvolle ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ plaats, waarbij de ‘Bataafsche Omwenteling’ van 1795 het thema vormde.

 

Voor meer informatie over het evenement kunt u de Facebook-pagina bezoeken: “Dag van de Bataafsche Vryheid”; voor de entreeprijzen en routebeschrijving naar Museum De Delft, Schiehaven 15, Rotterdam-Delfshaven (Lloydkwartier): www.dedelft.nl

Openingstijden: 11.00 – 17.00 uur. Bij Museum De Delft is ruime parkeergelegenheid (parkeren op zondag is gratis).

Dag van de Bataafsche Vryheid 2018 - Equipage De Delft - Museum De Delft Rotterdam

Dag van de Bataafsche Vryheid 2018 – Equipage De Delft – Museum De Delft Rotterdam