WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT!


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ op zondag 18 maart 2018

Posted on 11 januari 2018 by Admin - Categorized in: 1795-1806 ~ Bataafse Republiek / Bataafs Gemenebest, Evenementen, Promotie
Jaar van de Bataafsche Vryheid - Equipage De Delft - Museum De Delft Rotterdam Delfshaven Lloydkwartier - levende geschiedenis evenement

“Eén en ondeelbaar sterk”

De derde editie van de ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ zal dit jaar plaatsvinden op zondag 18 maart. Op deze dag kunt u burgers, zeelieden, zee-officieren en mariniers in levende lijve aanschouwen tijdens hun ‘dagelijkse’ werkzaamheden, maar ook de ‘byzondere’ momenten zullen er zijn, zoals het 19e-eeuwse dansen door de gegoede burgerij, een rechtszaak en meer.

Motto is “Eén en ondeelbaar sterk”, deze spreuk werd gebruikt ten tijde van het Bataafsch Gemeenebest (1801-1806), de opvolger van de Bataafsche Republiek (1795-1801).

Meer informatie over deze dag volgt. Noteert u de datum alvast in uw agenda ?

Traditiegetrouw zal de ‘Dag van de Bataafsche Vryheid’ worden gehouden in Museum De Delft, Schiehaven 15, Rotterdam-Delfshaven (Lloydkwartier).

Dag van de Bataafsche Vryheid 2018 - Equipage De Delft - Museum De Delft Rotterdam

Dag van de Bataafsche Vryheid 2018 – Equipage De Delft – Museum De Delft Rotterdam